Här hittar du information om några av våra pågående och avslutade aktiviteter. Ta gärna kontakt med Forum Eurasien för att få veta mer.

Ung kvinnlig konst i dagens TjetjenienTjetjenien_torn

Med stöd från Svenska Institutet driver Forum Eurasien under vintern 2013 ett mindre samarbetsprojekt med partners i Tjetjenien. Organisationen Kvinnor för utveckling i tjetjenska Groznyj driver frågor om kvinnors rättigheter i samhället. Ett av deras initiativ är att erbjuda stöd till unga kvinnor, som vill utveckla sina konstambitioner. Förutom att deltagarna får möjlighet att utveckla och visa upp sin konstproduktion utgör det en sällsynt möjlighet att stärka möjligheterna till personlig utveckling i ett samhälle, där kvinnors rättigheter kringskärs från flera håll.

Vernissage i Stockholm 5 december 2013!

Läs mer

Seminarieserie i Stockholm: Eurasiska Vägval – Ödesfrågor

Med stöd från Folke Bernadotteakademin genomförde Forum Eurasien 2012 en seminarieserie som diskuterar Centralasien och Kaukasus ur ett säkerhetsperspektiv. Genom att fästa uppmärksamheten på olika frågor av avgörande betydelse för dessa länder visades nya sidor av allmängiltiga problem för vår tid samtidigt som en större krets som fick chansen att stifta bekantskap med två spännande regioner som blir allt viktigare.

Läs sammanfattning från seminarierna

Nyhetsanalys från Kaukasus och Centralasien

Forum Eurasien erbjuder det enda online-forumet på svenska särskilt fokuserat på nyhetsanalyser och bakgrundsinformation om det som sker i Kaukasus och Centralasien. Forum Eurasien vill gärna höra dina åsikter! Kommentera nyhetsflödet direkt i bloggform eller maila.

Forum Eurasiens nyhetsanalys

Centralasiens Vatten: Konflikt eller samarbetspotential

Med stöd från Folke Bernadotteakademin drev Forum Eurasien 2010-2011 ett informationsprojekt om vattentillgångar som transnationell säkerhetsfråga i Centralasien.

Läs mer här

Samhällsbyggnad i Centralasien: Kvinnan som aktör

Med stöd från Folke Bernadotteakademin drev Forum Eurasien 2010-2011 ett informationsprojekt som kvinnors roll i beslutsfattande positioner i Centralasien och om den roll kvinnor spelar i samhällsbyggnad och fredsarbete.

Läs mer här

This page in another language: Engelska