Forum Eurasien har sitt säte i Stockholm med filial i Berlin. Nedan hittar du även  föreningens organisations- och kontoinformation.

Välkommen att kontakta oss.

Postadress

Forum Eurasien
Box 19191
104 32 Stockholm

Telefon

Stockholm
+46 (0)70 417 6789

Berlin
+49 (0)176 29 90 89 95

Epost

Maila Forum Eurasien

Sociala medier

Följ oss på sociala media eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 

Organisationsnummer

802449-4794

Föreningens plusgirokonto

53 99 79-5


Kontakta styrelsen

Henrik Hallgren
Ordförande
+46 (0)70 563 51 62
+49 (0)176 29 90 89 95 (Tyskland)
Email

Henrik Ohlsson
Sekreterare
+46 (0)73 360 1127
Email

This page in another language: Engelska