Forum Eurasiens styrelsemedlemmar.


Henrik Hallgren (ordförande)Henrik Hallgren

Henrik Hallgren är analytiker och skribent med fokus på politisk och ekonomisk utveckling i Östeuropa och Centralasien. Han arbetar som rådgivare åt offentlig sektor och näringsliv på konsultbasis, ger och modererar föreläsningar och upprätthåller ett brett nätverk av organisationer i regionernas länder samt med internationell expertis.

Henrik är anställd vid Näringslivets internationella råd (NIR) med ansvar för marknadsutveckling och programverksamhet i Östeuropa, Asien och Nordafrika.

Han är baserad i Stockholm med täta besök i regionerna.

Personlig webbsida

Skicka epost
Telefon (Sverige)
: +46 (0)70 563 5162
Telefon (Tyskland): +49 (0)176 29 90 89 95
Profil på LinkedIn


Johan FreskJohan Fresk

Skicka epost


Henrik OhlssonHenrik Ohlsson

Henrik Ohlsson är en av Forum Eurasiens grundare (för närvarande dess sekreterare).  Han arbetar idag till vardags på Universitets- och högskolerådet, men är tidvis verksam som frilansskribent och föreläsare. I grunden religionshistoriker, men har på senare år fokuserat mer på nutida sociala och politiska frågor – inte minst förhållandet mellan stat och religion i de aktuella länderna.

Skicka epost
Telefon
: +46 (0)73 360 11 27
Profil på LinkedIn


Marianne Laanatza

Skicka epost


Manne Wängborg

Skicka epost

This page in another language: Engelska