Det stora området i Eurasiens kärnland, från Istanbul i väst till Mongoliet i öst, från Sibirien i norr till Afghanistan i söder, innehåller några av de kommande årtiondenas mest dynamiska ekonomier och några av de gångna årtiondenas mest svårlösta konflikter. Forum Eurasien är en Stockholmsbaserad organisation som särskilt bevakar utvecklingen i dessa områden. Regelbundna besök liksom kontakter och samarbeten i regionerna och i Skandinavien är en förutsättning för de två huvudmålen med organisationens arbete:

  • Att sprida information och verka för ökad insikt om de viktiga frågorna i dessa regioner bland organisationer och allmänhet i Skandinavien
  • Att möjliggöra fruktbara samarbeten mellan aktörer inom regionerna och med skandinaviska organisationer.

This page in another language: Engelska