Forum Eurasien bildades år 2009 som en ideell förening och har sitt säte i Stockholm.

Ett kompetenscentrum för det stora området mellan EU och Kina

Föreningens verksamhet har två huvudmål:

  • Att öka kompetensen hos organisationer och allmänhet om och intresset för aktuella frågor i Centralasien, Kaukasus, Turkiet samt Östeuropa öster om EU
  • Att driva projekt och erbjuda specialistkompetens till samarbetsprojekt om och i regionerna

Målsättningen är att vara en naturlig knutpunkt och ett kompetenscentrum för frågor som rör området öster om EU och väster om Kina. Medlemmarna har ett gediget akademiskt kunnande och erfarenhet av arbete i regionerna och flera av sakfrågorna av hög aktualitet i dessa länder. Varje enskild fråga och varje projekt kräver sin speciella kompetens, men fortlöpande analys av politik, ekonomi och samhällsförhållanden i vart och ett av regionernas länder utgör grunden för all verksamhet.

Läs mer om Centralasien/Afghanistan och Kaukasus/Turkiet.

Så arbetar vi

Forum Eurasien utför relevanta enskilda uppdrag på konsultbasis och genomför större projekt genom organisationssamarbete. Projekten genomförs utifrån relevans med avseende på föreningens kompetensområde samt aktualitet, realiserbarhet och spridningseffekt.

Praktiskt kan det röra sig om:

  • forskning och utredningar
  • rapportering
  • föreläsningar och seminarier
  • projektledning och koordinering av projekt i regionerna tillsammans med svenska organisationer och lokala partners

Verksamheten har inte som mål att vara vinstdrivande och eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Regionala nätverk och samarbeten

Utöver de aktiva medlemmarna i Sverige är en av de viktigaste uppgifterna för Forum Eurasien att förvalta ett ständigt växande nätverk av aktörer verksamma på plats i regionerna. Detta nätverk omfattar civilsamhällesaktörer, myndighetsföreträdare, universitet och företag.

Forum Eurasien ser som en av sina huvudaktiviteter att knyta kontakter mellan aktörer inom och mellan länderna och skapa förutsättningar för samarbeten med skandinaviska aktörer. Genom ett samarbete med Forum Eurasien får motparten i Sverige tillgång till sakkompetens och den erfarenhet, som finns hos organisationer på plats i respektive land.

Omfattande samarbeten och resor inom respektive region är också en självklar förutsättning för att Forum Eurasien skall kunna behålla en aktuell och relevant position inom sitt verksamhetsfält. Mervärdet Forum Eurasien kan tillföra ligger i att bedöma situationen på plats och att kunna erbjuda förstahandsinformation.

Därutöver strävar vi efter kontakt med organisationer, företag och universitet med relevant expertis inom olika sakområden, även om dessa saknar erfarenhet av arbete i Forum Eurasiens geografiska områden. Områden av relevans kan, beroende på projekt, exempelvis vara civilsamhällesutveckling, juridik, genderfrågor, miljö- och energiteknik eller marknadsekonomisk utveckling. Forum Eurasien har alltid intresse av att diskutera olika typer av samarbeten.

Kontakta Forum Eurasien.

This page in another language: Engelska


Warning: spl_autoload(): open_basedir restriction in effect. File(geoiphits.class.php) is not within the allowed path(s): (/nfsmnt/:/data/:/usr/share/php:/usr/bin/:/apachetmp:/tmp/:/var/tmp/:/dev/urandom:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.9.11/bin-q16/:/usr/local/bin/:/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt:/usr/lib/php:/usr/php56/bin/) in /data/a/d/ad61b7a4-72d1-4739-9741-367f691592f5/forumeurasien.org/public_html/wp-content/plugins/mailchimp-widget/mailchimp-widget.php on line 37