Järnvägen mellan Ürümqi och Hotan i Xinjiang, KinaUnder juni 2011 har två nya järnvägslinjer öppnat i Xinjiang i nordvästra Kina. Järnvägsnätet byggs ut snabbt i Xinjiang, som har en blandad befolkning med drygt 40 procent uigurer, en muslimsk minoritet som talar ett turkspråk och drygt 40 procent hankineser samt kazaker, hui (kinesiska muslimer) och andra minoriteter. I norra Xinjiang har den 47 mil långa sträckan mellan Kuytun och Beitun öppnats för passagerartrafik och i söder har en linje på knappt 49 mil öppnat mellan Kashgar och Hotan (Khotan).

Den nya sträckan mellan Kashgar och Hotan började byggas 2008 och öppnades för godstrafik i slutet av 2010. Kostanden för järnvägen uppgick till knappt fem miljarder kronor. Järnvägslinjen löper mellan två gamla karavanstäder längs den legendariska Sidenvägen och förhoppningen är att järnvägen förutom att förbättra kommunikationerna för lokalbefolkningen och transportmöjligheterna för industrin även skall ge en skjuts åt turismen i regionen. Planen är att tio persontåg per dag skall trafikera sträckan och att cirka 15 miljoner ton gods per år skall transporteras. Den drygt 200 mil långa sträckan mellan Hotan och till provinshuvudstaden Ürümqi tar 34-37 timmar.

Planerna för vidare utbyggnad av järnvägen i Xinjiang under de 12:e och 13:e femårsplanerna 2011-2020 omfattar nybyggnad på över 800 mil och en investering på drygt 300 miljarder kronor. Visionen är att göra Xinjiang till en knutpunkt med järnvägar från Centralasien och Pakistan samt en region väl länkad med övriga Kina.

En ny järnvägslinje för i regel med sig ekonomisk utveckling och nya kinesiska immigranter till en region vilket kan vara kontroversiellt i Xinjiang. I Kashgar i sydvästra Xinjiang som traditionellt bebotts av uigurer har andelen hankineser ökat markant sedan den järnvägen mellan Ürümqi och Kashgar blev klar 1999. Det finns en oro bland uigurerna att marginaliseras på arbetsmarknaden och att de bästa arbetena endast går till hankineser. Nog så viktiga problem att beakta om de kinesiska myndigheterna verkligen önskar se framväxten av ett harmoniskt samhälle.

Taggar →