Välkommen till ett seminarium av Forum Eurasien som sätter Afghanistan i sitt centralasiatiska sammanhang.

 

Program

Introduktion

Henrik Hallgren Ordförande, Forum Eurasien

Afghanistan som en del av Centralasien. Historiska band, framtida möjligheter och problem.

 

Utblick från Afghanistan mot norra Centralasien

Börje Almqvist Vice ordförande, Svenska Afghanistankommittén (SAK)

Förhållandet mellan Afghanistans etniska grupper sedan den sovjetiska ockupationen. Presentation av möjliga framtidsscenarier och deras respektive konsekvenser efter det utländska trupptillbakadragandet 2014.

 

Utblick från norra Centralasien mot Afghanistan

Michael Fredholm, Forskare, Stockholm International Program for Central Asian Studies (SIPCAS)

Centralasiatiska extremistiska organisationer och andra nätverk med kopplingar till Afghanistan. Vilka blir följderna för grannländerna av ett trupptillbakadragande?

 

Paneldiskussion

 

Tid: Fredag 30 november kl 09.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Anmälan till event@forumeurasien.org. Seminariet är kostnadsfritt.

Mer information: http://www.forumeurasien.org/sv_seminarier2012.htm

Taggar →