I januari 2013 bröt protester med oväntad styrka ut i Baku, något som på allvar startade en debatt om en ny typ av oppostionsrörelser i Azerbajdzjan. I senaste numret av tidskriften Demokratizatsiya har Sofie Bedford vid UCRS sammanställt ett antal artiklar, som kan ses som resultatet av det symposium hon arrangerade i Uppsala i maj 2013.

Länk till själva numret här (kräver inloggning):

http://www.metapress.com/content/q7064766511u/

Artiklarna kan också nås via academia.edu:

Sofie Bedford: Introduction to the Special Section: Political Mobilization in Azerbaijan — The January 2013 Protests and Beyond –

https://uppsala.academia.edu/SofieBedford

Shahla Sultanova: Challenging the Aliyev Regime: Political Opposition in Azerbaijan –

https://iub.academia.edu/ShahlaSultanova

Katy Pearce: Two Can Play at that Game: Social Media Opportunities in Azerbaijan for Government and Opposition –

https://washington.academia.edu/KatyPearce

Katy Pearce & Adnan Hadjizada: No Laughing Matter Humor as a Means of Dissent in the Digital Era: The Case of Authoritarian Azerbaijan –

https://washington.academia.edu/KatyPearce