Chen Quanguo har i ett beslut den 25 augusti 2011 av det Kinesiska kommunistpartiets centralkommitté utsetts till ny partisekreterare i Tibets autonoma region (Tar). Chen Quanguo ersätter den ideologiskt hårdföre Zhang Qingli. som blir ny partisekreterare i provinsen Hebei där han i sin tur ersätter Zhang Yunchuan.

Chen Quanguo (partisekreterare i Tibets autonoma region augusti 2011-)

Chen Quanguo kommer närmast från posten som guvernör i Hebeiprovinsen. Chen blev medlem i kommunistpartiet 1976 och har tillbringat hela sin hittillsvarande karriär i Henan och Hebei i närheten av Beijing. Han har till skillnad från Zhang Qingli ingen tidigare erfarenhet av minoritetsfolk och arbete med dessa frågor. Chen Quanguo tycks ha arbetat lugnt och systematiskt utan att göra något större väsen av sig under sina år i kommunistpartiet. Han arbetade sig under 20 år upp från positionen som chef för en fabrik som tillverkade bildelar till att bli ordförande för kommunistpartiet i ett län i Henan.

I efterhand tycks det betydelsefullt att Chen i november 2009 utsågs till vice partisekreterare i Hebei och bara en månad senare blev verkställande guvernör i Hebei för att efter ett drygt år på posten i Hebei i augusti 2011 utses till partisekreterare i Tibet. Chen är ekonom men har i sin partikarriär inte gjort sig känd för några speciella framgångar. Han är förmodligen tillräckligt stark i partiet för att få posten i Tibet, men utan styrkan att ta egna initiativ. Det finns antagligen en insikt om att en ”gråare” och mindre stridslysten partisekreterare är av nöden i Tibet. Någon som genomför partidirektiven utan alltför stora ideologiska åthävor, vilket ofta var fallet under företrädaren Zhang Qingli. Huvuduppgiften för Chen blir att genomföra den 12:e femårsplanens ambitiösa program för att industrialisera Tibet och då balansera de etniska spänningar och miljöproblem som kommer att bli en oundviklig följd av en omfattande industrialisering i Tibet.

Zhang Qingli (partisekreterare i Tibets autonoma region november 2005 - augusti 2011)

Till skillnad från Chen Quanguo hade företrädaren Zhang Qingli en lång erfarenhet av minoritetsfolk och minoritetspolitik innan han kom till Tibet.  Från 1999 till november 2005, då Zhang blev tillförordnad partisekreterare i Tibet, tjänstgjorde Zhang i Xinjiang under den dåvarande hårdföre partisekreteraren Wang Lequan. Det tycks vara under tiden i Xinjiang och i kontakten med den uiguriska minoriteten som Zhang fick rykte om sig att vara något av en ideolog. Zhang tar med sig sina erfarenheter från Xinjiang till Tibet och startar nästan omedelbart en omfattande kampanj som syftar till ”fosterländsk omskolning” av munkar, nunnor och andra tibetaner som visar sympatier för Dalai Lama, buddhismen eller större autonomi för Tibet.

Zhang Qingli gjorde sig också känd för sina svavelosande attacker på Dalai Lama. Många tibetaner har vittnat om att hårdheten i Zhangs ideologiska kampanjer var en viktig orsak till protesterna i mars 2008 i Tibet.  Zhangs hårda utfall mot Dalai Lama , hans försök att aktivt förbjuda tibetaner i provinsadministrationen att delta i buddhistiska ceremonier och den hårda repressionen efter protesterna ledde till stort missnöje bland tibetanerna. Det bidrog till att även den grupp tibetaner som kineserna använder sig av för att styra Tibet och hålla kontakt med de tibetanska massorna började ta avstånd från Zhang och det Kinesiska kommunistpartiet. Det återstår att se om Chen Quanguo kan börja återskapa förtroendet mellan hankineser och tibetaner och vilka direktiv han får från Beijing gällande Tibet. En återcentralisering tycks vara på gång i kommunistpartiet där de lokala partisekreterarna har än mindre möjligheter att föra en självständig linje och ta egna initiativ.